"> ');

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTELE-BIUROWE.OVEL.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Procedura składania zamówień
 3. Realizacja zamówienia
 4. Płatności
 5. Gwarancje i reklamacje
 6. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem modnewnetrze.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) za pośrednictwem, którego Klient może składać zapytania o ofertę lub zamówienia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży towarów wskazanych w Sklepie Internetowym. 
 3. Właścicielem sklepu internetowegowww.fotele-biurowe.ovel.pl jest firma KOMFORTOM BIURO ul. Dekoracyjna 3 65-722 Zielona Góra, NIP: 929-009-55-09, REGON: 971262225
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

 

 1. Procedura składania zamówień

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.fotele-biurowe.ovel.pl 
 3. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia, który należy wypełnić po dodaniu przedmiotów do koszyka i wybraniu opcji "złóż zamówienie". Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Informacje o produktach podanych  w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, cena, skład zawartości zestawu czy koszt dostawy, a także inne warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia.

 

III. Realizacja zamówienia

 1. Potwierdzenie zamówienia złożonego bezpośrednio na stronach sklepu internetowego www.fotele-biurowe.ovel.pl  następuje poprzez kliknięcie na specjalny link wysłany pod wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie otrzymają Państwo takiej wiadomości, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
 2. Zamówienie, którego potwierdzenia nie otrzymamy, a pracownikowi sklepu nie uda się zweryfikować go w ciągu 5 dni roboczych od momentu zarejestrowania w systemie, zostanie anulowane.
 3. Czas realizacji zamówienia jest określony indywidualnie w opisie każdego produktu.
 4. Istnieje także możliwość osobistego odbioru towaru w Kędzierzynie-Koźlu oraz we Wrocławiu po wcześniejszym umówieniu się na ten rodzaj odbioru.
 5. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) przesyłany jest do klienta e-mailem.

 

 1. Formy Płatności
  Za zakupy w naszym sklepie internetowym, Klient (Konsument) może zapłacić w następujący sposób:
 • przelew
 • przedpłata na konto

 

 1. Gwarancje i reklamacje

 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowymwww.fotele-biurowe.ovel.pl  są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Cały asortyment objęty jest gwarancją i rękojmią wg obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja jest określona indywidualnie w opisie każdego produktu.
 4.  Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń mechanicznych wynikłych ze złego montażu lub ze złej eksploatacji, jak również części zużywających się w sposób naturalny w trakcie eksploatacji.
 5. Bieg gwarancji zaczyna się z chwilą zakupu produktu przez klienta Kupującego na podstawie dowodu sprzedaży, ale nie później niż 2 lata od daty zakupu przez Kupującego.
 6. Reklamacja powinna być złożona na odpowiednim piśmie lub na adres e-mail: komfortom @ interia.pl Do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu, zdjęcia i opis wad towaru.
 7. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrzyć reklamację, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia tej reklamacji przez Kupującego, liczonych od dnia następnego po dniu jej złożenia. W przypadku gdy reklamacja jest uzasadniona Sprzedający na swój koszt usunie stwierdzone usterki lub dostarczy towar wolny od wad. W przypadku braku towaru na stanach magazynowych Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość towaru na podstawie dowodu sprzedaży (faktury VAT).
 8. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji przez Kupującego tzn. wynikłej np.: ze złego montażu towaru lub jego uszkodzenia w trakcie montażu, błędnej obsługi, eksploatacji i obchodzenia się z towarem, wszystkie koszty rozpatrzenia reklamacji obciążają Kupującego.

 

 1. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komfortom @ interia.pl a pisemnie na adres: KOMFORTOM BIURO ul. Dekoracyjna 3 65-722 Zielona Góra .
  2.  Za chwilę wydania towaru uznaje się datę odebrania przesyłki.
  3.  Podstawowym warunkiem odstąpienia do umowy sprzedaży jest sporządzenie przez Kupującego stosownego oświadczenia na piśmie.
  4.  Towar, z zakupu którego Klient rezygnuje, nie może nosić śladów użytkowania, ponadto musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami wyposażenia, które były dołączone do produktu.
  5.  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć:
  - pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  - numer konta bankowego, na które mamy przelać kwotę zapłaconą za towar.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Umowa zawierana jest między Klientem a KOMFORTOM BIURO.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) w szczególności takich jak mediacja sądowa lub pozasądowa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl